Dịch vụ hợp tác đầu tư

Dịch vụ “Hợp tác kinh doanh” là dịch vụ các bên góp vốn, các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện kinh doanh chứng khoán, tài sản khác và cùng phân chia Doanh thu kinh doanh theo quy định tại Hợp đồng này.

Theo đó, với quý khách hàng có nhu cầu đầu tư nhưng không có thời gian tham gia và theo sát thị trường sẽ góp vốn để INFLESS toàn quyền quản lý và thực hiện việc kinh doanh vốn theo quy định pháp luật. Việc kinh doanh được thực hiện với mục đích đầu tư chứng khoán trên tài khoản cụ thể.

 

Ưu điểm

  • Thủ tục nhanh gọn, khách hàng được hỗ trợ theo 1 quy trình chuẩn.
  • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tập trung làm công việc chính.
  • Tiền hợp tác được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, các biến cố được xử lý 1 cách nhanh nhất.
  • Tỷ suất sinh lời chắc chắn.