21/052020

[Infographic] Biểu phí giao dịch phái sinh của các công ty chứng khoán

[Infographic] Biểu phí giao dịch phái sinh của các công ty chứng khoán

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán, phái sinh trở thành kênh đầu tư được nhà đầu tư quan tâm nhiều. Trong 4 tháng đầu năm 2020, thanh khoản của hợp đồng tương lai tăng mạnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư với kênh đầu tư này, xin gửi đến độc giả tổng hợp biểu phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 của các CTCK đang cung cấp dịch vụ này trên thị trường.

Dưới đây là phí giao dịch của 19 công ty chứng khoán (CTCK) cung cấp dịch vụ phái sinh và các ngưỡng cảnh báo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quý.

* Bên cạnh phí giao dịch trả CTCK, nhà đầu tư sẽ chịu thêm phí một số dịch vụ giao dịch trả Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và ngân hàng thanh toán.

Tố Diệp

FILI


Từ khóa